Nhẫn đi khắc chế hung tàn
Nhẫn đi sẽ thấy nhẹ nhàng cõi tâm
Nhẫn đi thanh tịnh gieo mầm
Nhẫn đi sẽ thấy lỗi lầm rời xa

Nhẫn đi nhân phẩm tỏa ra
Nhẫn đi đạo đức vang xa rạng ngời
Nhẫn đi sẽ thấy mặt trời
Nhẫn đi sẽ tránh những lời đau thương

Nhẫn đi thanh tịnh gieo mầm. Nhẫn đi sẽ thấy lỗi lầm rời xa. (Ảnh: pinterest.com)

Nhẫn đi thoát họa tai ương
Nhẫn đi sẽ thấy con đường dễ đi
Nhẫn đi để tránh chia ly
Nhẫn đi sẽ thấy từ bi cõi lòng

Nhẫn đi chuyện dữ hóa không
Nhẫn đi sẽ thấy trong lòng an vui
Nhẫn đi tâm ác đẩy lùi
Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời.

Nhẫn đi chuyện dữ hóa không. Nhẫn đi sẽ thấy trong lòng an vui. (Ảnh: pinterest.com)

Ngạo Thiên

Từ Khóa: