Tháng bảy về sũng ướt mưa ngâu
Từng bầy quạ khoang bay đầy trước ngõ
Thức dậy trong em niềm rạo rực thương nhớ
Ngưu Lang ơi, em sắp gặp được chàng!

Tháng tám về mới chớm mưa ngâu. (Ảnh: xgbiochem.com)

Ngày dài đợi chờ mưa nắng chen ngang
Dù nắng, dù mưa em vẫn nhìn ra cửa
Đầu cầu Ô sao chưa thấy anh đâu?
Dòng sông tím dần trong màn mưa ngâu

Thế là trời bắt em chịu thêm đêm sầu chờ đợi
Sợi nhớ, sợi thương buộc chặt tim em lại
Đợi giây phút gặp anh chúng sẽ vỡ òa
Thỏa những ngày hai đứa cách xa…

Sợi nhớ, sợi thương buộc chặt tim em lại. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Nguyễn Quốc Khanh