Nhạn khuất trời xa cuối bóng chiều
Lòng nghe hoang hoải nỗi cô liêu
Hư không mỏi mắt trong vô định
Thoáng một đời vui được ít nhiều?

Chếnh chếch bóng trăng soi vòm lá
Nỉ non rền rĩ tiếng dế kêu
Lỡ bước lạc mê nơi trần thế
Mới biết nhân gian khổ đủ điều

Nhạn khuất trời xa cuối bóng chiều. Lòng nghe hoang hoải nỗi cô liêu. (Ảnh: Pinterest)

Chữ TÌNH thật khéo đọa đày nhau
Yêu ghét hờn thương lắm kiểu sầu
Vấn vương nhung nhớ và hờn tủi
Khiến trái tim buồn da diết đau

Cúi đầu trước Phật chủ từ bi
Nguyện sẽ chân tu để trở về
Bão bão mưa mưa mùa mùa lại
Vững vững thực thi trọn lời thề

Cúi đầu trước Phật chủ từ bi. Nguyện sẽ chân tu để trở về. (Ảnh: Wallpapers)

KT, 08/2018