Tại tỉnh Yên Bái, rét đậm kéo dài khiến số gia súc bị chết tăng lên gần 100 con, gây thiệt hại trên 1,4 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 13/1, số gia súc bị chết do rét đậm kéo dài tại tỉnh Yên Bái tiếp tục gia tăng. Tổng số trâu, bò bị chết rét đã là 85 con, bao gồm 21 con trâu, 16 con bò, còn lại là bê và nghé, theo VOV.

Số trâu bò bị chết tập trung chủ yếu tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, với 65 con; còn lại là ở các huyện Lục Yên và Văn Chấn. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng.

Trong các địa phương bị thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại từ đầu tháng đến nay, tỉnh Lào Cai là địa phương bị thiệt hại nặng nhất, theo Dân Việt.

Cụ thể: Đợt rét từ ngày 05 đến hết ngày 11/01/2018, tổng số gia súc bị chết là 69 con, trâu 50 con (trên 6 tháng tuổi 38 con; dưới 6 tháng tuổi 12 con); bò 19 con (trên 6 tháng tuổi 13 con; dưới 6 tháng tuổi 6 con). Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ 230 triệu đồng. Trong đó:

  • Huyện Sa Pa: 19 con, trâu có 18 con (trên 6 tháng tuổi 15 con, dưới 6 tháng tuổi 3 con); bò 1 con (dưới 6 tháng tuổi 1 con);
  • Huyện Si Ma Cai: 29 con, trâu 19 con (trâu trên 6 tháng tuổi 18 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con); bò 10 con (trên 6 tháng tuổi 7 con, dưới 6 tháng tuổi 3 con);
  • Huyện Văn Bàn: 15 con, trâu 9 con (trên 6 tháng tuổi 2 con, dưới 6 tháng tuổi 7 con); bò 6 con (trên 6 tháng tuổi 5 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con);
  • TP Lào Cai: 6 con, trâu 4 con (trên 6 tháng tuổi 3 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con); bò 2 con (trên 6 tháng tuổi 1 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con).

Lũy kế số gia súc bị chết từ ngày 01 – 11/01/2018: 95 con; trong đó, Sa Pa 38 con (32 con trâu bò; 06 con dê); Si Ma Cai 36 con trâu, bò; Văn Bàn 15 con (trâu 9 con, bò 6 con); TP Lào Cai 6 con (trâu 4 con, bò 2 con). Ước tính thiệt hại 1 tỷ 550 triệu đồng.

Khôi Minh (TH)