Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu 1,9 tỷ USD.

Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là đối tác số 1

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 1,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 11,9 tỷ USD, tăng 7,6%.

5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa khu vực kinh tế trong nước đạt 33,3 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 66,06 tỷ USD (chiếm 66,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 6,9%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết có 17 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 24,6 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,3 tỷ USD, tăng 20,1%.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,6 tỷ USD, tăng 4,8%.

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 97,48 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 41,94 tỷ USD, giảm 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,54 tỷ USD, giảm 4,3%.

Được biết, trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 78,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 28,9 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 17,3 tỷ USD, giảm 9,5%; ASEAN đạt 11,8 tỷ USD, giảm 14,1%; Nhật Bản đạt 8,1 tỷ USD, tăng 9,9%; Hoa Kỳ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6,4%; EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5,8%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,5 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 2,7%

Ngày 30/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tháng 5/2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng 4/2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 15,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt gần 7,4 tỷ USD, giảm 3,2%; chăn nuôi ước đạt 210 triệu USD, giảm 19,1%; thủy sản ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 11,5%; lâm sản chính đạt 4,2 tỷ USD, giảm 1,9%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm, trừ cà phê, gạo, rau, sắn quế, mây tre.

Bộ NN&PTNT dự báo, tháng 6/2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên gia súc gia cầm diễn biến khó lường; việc tiêu thụ nông sản, nhất là xuất khẩu sẽ tốt hơn nhưng sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn.