Liên quan đến việc để mất đến hơn 2.000ha rừng, đất rừng ở Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đề nghị không thi hành hình thức kỷ luật những cá nhân đã chuyển công tác, nghỉ hưu…

Báo Thanh Niên đưa tin, theo Chi cục Kiểm lâm, ngày 17/3 đã ban hành công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm H.Đắk Glong tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, kiểm lâm địa bàn, cá nhân liên quan, giai đoạn 2005 – 2020 trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để mất rừng diện tích lớn 2.052,743 ha (theo kết luận thanh tra Sở TN-MT Đắk Nông).

Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, trong số những người liên quan, có người đã nghỉ hưu, có người đã chết, nhiều người đã thôi việc hoặc chuyển công tác hoặc đã bị kỷ luật trước đó, đồng thời cũng hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên phía Chi cục Kiểm lâm kiến nghị không thi hành hình thức kỷ luật khiển trách mà yêu cầu công chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cụ thể báo Tuổi Trẻ dẫn báo cáo cho hay, đối với các ông: Quách Đông Nhị (nguyên hạt trưởng từ 2005 – 2008), Hoàng Tiến Mạnh (nguyên hạt trưởng từ 2008 – 2012), Lê Viết Dũng (nguyên kiểm lâm viên từ 2005 – 2009), Ngô Duy Giáp (nguyên kiểm lâm viên từ 2014 – 2016), Phạm Ngọc Thuyên (nguyên kiểm lâm viên từ 2009 – 2012), Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đề nghị không thi hành hình thức kỷ luật những cá nhân trên.

Nguyên nhân do những người này đều đã chuyển công tác, nghỉ hưu, đã chết… Việc này cũng đã hết thời hiệu xử lý theo nghị định của Chính phủ, quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Các ông: Đỗ Ngọc Trai (nguyên hạt trưởng từ 2012 – 2016), Đinh Thanh Cường (nguyên trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn từ 2009 – 2016), Lê Văn Hà (nguyên hạt trưởng từ 2016 – 2018), Nguyễn Văn Khoa (nguyên kiểm lâm địa bàn từ 2013 – 2014), Huỳnh Văn Triệu (kiểm lâm viên từ 2009 – 2010), Phạm Văn Anh (kiểm lâm viên từ 2012 – 2013), chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, không kiểm tra phát hiện kịp thời các vụ phá rừng, để rừng bị phá với diện tích lớn mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2004 đến nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm điểm và xử lý kỷ luật hình thức từ khiển trách đến buộc thôi việc nên không đề xuất hình thức kỷ luật, mà yêu cầu công chức… nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, còn 9 cá nhân hầu hết là hạt trưởng hạt kiểm lâm, kiểm lâm viên, trưởng trạm kiểm lâm đang công tác (hoặc công tác trong giai đoạn từ 2016 đến nay) bị đề nghị… kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Có thể bạn quan tâm: