Việt Nam vừa thắng vụ kiện quốc tế, đây là vụ nhà đầu tư Pháp DialAsie kiện Chính phủ Việt Nam trong dự án Bệnh viện Quốc tế thận và lọc thận tại Tòa án Hà Lan từ năm 2011.

Vụ việc phát sinh từ tháng 3/2001, bệnh viện DialAsie ký hợp đồng thuê tòa nhà tại phố Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM của Liên hiệp hợp tác xã (HTX) Thương mại TP HCM (Sài Gòn Coop) với giá 23.000 USD/tháng.

Sau đó, bệnh viện DialAsie không trả được tiền nên Sài Gòn Coop đưa đơn khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.

Tháng 2/2005, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam buộc bệnh viện DialAsie phải trả cho Sài Gòn Coop hơn 571.000 USD (tương đương 8 tỉ đồng).

Đến tháng 12/2005, Bộ Y tế cũng có công văn đề nghị bệnh viện DialAsie ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới và chuyển các bệnh nhân đang điều trị tới các trung tâm y tế khác.

Năm 2011, nhà đầu tư Pháp kiện Chính phủ Việt Nam tới Tòa trọng tài quốc tế vì cho rằng Việt Nam vi phạm hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Pháp.

Tuy nhiên, Hội đồng Trọng tài đã bác bỏ toàn bộ các nội dung khiếu kiện của nguyên đơn đối với Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Việt Nam không phải bồi thường cho nguyên đơn DialAsie bất kỳ một khoản chi phí nào theo yêu cầu đòi bồi thường mà nguyên đơn đã nêu trong đơn khởi kiện.

Bên cạnh đó, mỗi bên phải trả một nửa chi phí trọng tài và tự chịu các chi phí về luật sư của mình theo quy định của Quy tắc trọng tài UNCITRAL.

Qua sự việc này Bà Vũ Thị Hường, đại diện Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp) thừa nhận trên Báo Dân Trí những rủi ro, tranh chấp quốc tế ngày càng nhiều khi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu./.

Ngọn Hải Đăng tổng hợp