Từ sáng ngày 10/11, người dân ở Tuy Phước, Quy Nhơn, Hoài Nhơn (Bình Định) đã dùng bao cát, gạch đá, dây thừng, chão… để chằng chống, gia cố nhà cửa.

videoinfo__video3.dkn.tv||c54da79d5__

Người dân Tuy Phước giúp nhau chằng chống nhà cửa trước khi bão Nakri ập vào (nguồn: DKN)

videoinfo__video3.dkn.tv||8fa1ad85c__

Các bao tải đựng đầy cát là vật dụng quan trọng để người dân Hoài Nhơn giữ mái nhà trong những mùa bão. Từ sáng 10/11, nhiều người đã ra biển đóng hàng trăm bao tải cát về đặt lên mái nhà

videoinfo__video3.dkn.tv||090d059ef__

Tại cảng cá Quy Nhơn, các ngư dân cũng gấp rút hoàn thành việc gia cố, bảo vệ tàu thuyền

Thể Loại: Điểm nóng Thời sự