Từ sáng ngày 10/11, người dân ở Tuy Phước, Quy Nhơn, Hoài Nhơn (Bình Định) đã dùng bao cát, gạch đá, dây thừng, chão… để chằng chống, gia cố nhà cửa.

videoinfo__video3.dkn.tv||c54da79d5__

Ad will display in 09 seconds

Người dân Tuy Phước giúp nhau chằng chống nhà cửa trước khi bão Nakri ập vào (nguồn: DKN)

videoinfo__video3.dkn.tv||8fa1ad85c__

Ad will display in 09 seconds

Các bao tải đựng đầy cát là vật dụng quan trọng để người dân Hoài Nhơn giữ mái nhà trong những mùa bão. Từ sáng 10/11, nhiều người đã ra biển đóng hàng trăm bao tải cát về đặt lên mái nhà

videoinfo__video3.dkn.tv||090d059ef__

Ad will display in 09 seconds

Tại cảng cá Quy Nhơn, các ngư dân cũng gấp rút hoàn thành việc gia cố, bảo vệ tàu thuyền