Từ ngày 2/1/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ chính thức triển khai thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép lái xe quốc tế trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Bưu điện TP. Hà Nội triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí cấp giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4.

Theo đó, dịch vụ cấp Giấy phép lái xe quốc tế áp dụng cho 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nội là:

  1. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế;
  2. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao.
Phần mềm triển khai dịch vụ cấp Giấy phép lái xe quốc tế (Ảnh: Ictnews).

Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, hệ thống cho phép người dân thực hiện gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, lựa chọn hình thức nhận kết quả tại nhà và thực hiện thanh toán các khoản phí trực tuyến thông qua giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến của VietinBank đáp ứng cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế.

Giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến cho phép khách hàng lập yêu cầu nộp phí dịch vụ ngay trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở hoặc thực hiện giao dịch tại tất cả các điểm giao dịch của VietinBank.

Đồng thời, hỗ trợ thanh toán tất cả các loại phí, lệ phí dịch vụ với cùng một quy trình thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VietinBank và Bưu điện TP. Hà Nội tiếp nhận, đào tạo chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe quốc tế, thực hiện các nội dung liên quan đến thanh toán trực tuyến, chuyển phát kết quả giấy phép lái xe đến địa chỉ của người dân.

Cửa sổ nhập thông tin giấy phép lái xe.

Được biết, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép lái xe quốc tế trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ chính thức được triển khai từ ngày 2/1/2018.

Theo đó, người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể đăng ký tại Mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trên website của Sở GTVT Hà Nội tại địa chỉ http://sogtvt.hanoi.gov.vn.

Thế Tam