Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bãi bỏ 11 tội danh của Bộ luật Hình sự 1999 (vì đã bổ sung hành vi vào các tội khác).

Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), thì 9 tội danh sau đây bị bãi bỏ hoàn toàn:

– Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật: Điều 149;

– Tội kinh doanh trái phép: Điều 159;

– Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Điều 165;

– Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế: Điều 167;

– Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Điều 170;

– Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng: Điều 178;

– Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính: Điều 269;

– Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên: Điều 319;

– Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới: Điều 320;

Tội Tảo hôn bãi bỏ một phần nội dung

Còn tội Tảo hôn quy định tại Điều 148 Bộ luật Hình sự 1999 đã được Bộ luật Hình sự 2015 bãi bỏ một phần nội dung. Cụ thể là một phần nội dung của điều 148 quy định: Người nào cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái luật với người chưa tới tuổi kết hôn dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó… đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Từ ngày 1/1/2018, người có hành vi tảo hôn sẽ không bị xử lý hình sự. Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Tôi Hoạt động phỉ bị bãi bỏ, thay bằng tội Bạo loạn

Bên cạnh đó, tội Hoạt động phỉ cũng không còn quy định trong Bộ luật Hình sự 2015. Trước đó, quy định tại Điều 83 Bộ luật Hình sự hiện hành: Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản sẽ bị kết tội Hoạt động phỉ.

Người tổ chức, hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người có vai trò đồng phạm bị phạt tù từ năm năm đến 15 năm.

Thay vào đó, những hành vi nêu trên sẽ thuộc vào tội Bạo loạn (Điều 112) của Bộ luật Hình sự 2015. Với tội này, người nào dù chuẩn bị phạm tội cũng bị phạt từ một tới năm năm tù, theo Báo VnExpress.

Hoàng Minh (TH)