Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, mức thu phí kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép đến hết ngày 31/12/2015 như sau:

Số TT Phương tiện chịu phí đường bộ Mệnh giá (đồng/vé)
Vé lượt Vé tháng Vé quý
1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 30.000 900.000 2.430.000
2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 40.000 1.200.000 3.240.000
3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 65.000 1.950.000 5.265.000
4 Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit 120.000 3.600.000 9.720.000
5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit 180.000 5.400.000 14.58

(Nguồn: mof.gov.vn)

Sau đó, kể từ ngày 1/1/2016, mức thu phí sẽ tăng lên tùy theo tải trọng xe, cao nhất là 200.000 đồng/lượt, thấp nhất là 35.000 đồng/lượt.

Số TT Phương tiện chịu phí đường bộ Mệnh giá (đồng/vé)
Vé lượt Vé lượt Vé lượt
1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 35.000 1.050.000 2.835.000
2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 50.000 1.500.000 4.050.000
3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 75.000 2.250.000 6.075.000
4 Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit 140.000 4.200.000 11.340.000
5 Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit 200.000 6.000.000 16.200.000

(Nguồn: mof.gov.vn)

Theo đó, loại xe 12-30 ghế và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng cao nhất, 25% so với mức giá hiện hành. Tăng thấp nhất là xe tải tải trọng 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit, tăng 11%. Đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.

Bộ Tài chính cho biết, phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1793+600 – Km1824, tỉnh Đắk Nông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2015.

Xem thêm:

Phan A