Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90 nghìn đồng/tháng, từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do vậy, mức tiền đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có những thay đổi

Theo quy định hiện hành, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động được tính theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Riêng với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là tính bằng đúng mức lương cơ sở (1,3 triệu đồng).

Những người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp lương tháng cao hơn 26 triệu đồng (gấp 20 lần mức lương cơ sở) thì mức lương tính BHXH bằng 26 triệu đồng, theo VOV.

Từ 1/7, thay đổi cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội
Cách tính lương đóng BHXH và BHYT được điều chỉnh do mức lương cơ sở tăng thêm 90 nghìn đồng/tháng. (Ảnh: Tiền phong)

Tuy nhiên từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90 nghìn đồng/tháng, từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do vậy, mức tiền đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có những thay đổi tương ứng, theo Vietnamnet.

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 1,39 triệu đồng/tháng bằng với mức lương cơ sở mới.

Nếu tiền lương tháng của người lao động đóng BHXH do người sử dụng lao động quyết định cao hơn 27,8 triệu đồng (gấp 20 lần mức lương cơ sở mới) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 27,8 triệu đồng.

Người lao động chỉ phải đóng BHXH trên mức lương, một số khoản phụ cấp lương và một số khoản bổ sung khác.

Mức đóng BHYT, BHXH mới sẽ được áp dụng ngay từ ngày 1/7/2018.

Công thức tính BHXH, BHYT sẽ được điều chỉnh như sau: Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1,39 triệu đồng x 4.5% = 62,5 nghìn đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1,39 triệu x 8% = 111 nghìn đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1,39 triệu đồng x 20 x 8% = 2,224 triệu đồng/tháng.

Thế Tam