Từ 15/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đổi giờ chạy tàu của một số tàu khách Thống Nhất chất lượng cao như SE1, SE2, SE3, SE4…

Theo Tuổi Trẻ, tàu SE1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22h20 hằng ngày (hiện nay là 19h30); tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 21h55 hằng ngày (hiện nay là 19h30); tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 19h30 hằng ngày (hiện nay là 22h); tàu SE4 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 19h45 phút hằng ngày (hiện nay là 22h).

ĐSVN đang chạy 10 đoàn tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội – Tp.HCM và ngược lại, có số hiệu từ SE1 đến SE10. Các đoàn tàu SE1, SE2, SE3, SE4 được thay đổi giờ khởi hành là những tàu sử dụng các toa xe thế hệ 3 đóng mới chất lượng cao.

Theo báo Pháp Luật Tp.HCM, ĐSVN cũng chạy thêm hàng chục đoàn tàu trên các tuyến Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Quảng Ngãi, Sài Gòn – Hà Nội và Nha Trang -Huế, Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Quảng Bình và Hà Nội – Đà Nẵng.

Từ 15/5, đường sắt đổi giờ chạy tàu chất lượng cao Bắc - Nam
Lịch chạy tàu mới được áp dụng từ ngày 15/5. (Ảnh: Tri Thức Trẻ).

Tuyến Sài Gòn – Nha Trang chạy thêm đôi tàu SNT3, SNT4 từ 30/5.

Tuyến Thống Nhất Sài Gòn – Hà Nội chạy thêm đôi tàu SE11, SE12 từ ngày 30/5.

Tuyến Hà Nội – Vinh chạy thêm tàu NA3, NA4 từ ngày 31/5; đổi giờ chạy tàu SE35, SE36 xuất phát tại Vinh đi Hà Nội vào lúc 13h30, đến Hà Nội lúc 19h58.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới chạy thêm đôi tàu QB1, QB2 từ 24/5 và tàu QB3, QB4 chạy từ ngày 6 và 7/6.

Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng chạy thêm tàu SE17, SE18 chạy từ 6 và 7/6.

Trước đó, ngày 25/4, ĐSVN đã chạy thêm tàu NH1, NH2 trên tuyến Nha Trang – Huế; chạy thêm tàu SE25, SE26 tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Bình An