Từ ngày 15/1, Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT có hiệu lực. Thông tư này quy định chi tiết về hình thức giám sát CSGT thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Theo Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT chính thức có hiệu lực từ hôm nay, người dân sẽ có 5 cách giám sát công an trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Thứ nhất là thông qua các thông tin công khai của CAND và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai, thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.

Thứ ba là thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ. Thứ tư, thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ năm, thông tư này quy định người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Tuy nhiên, việc ghi âm, ghi hình phải đảm bảo các điều kiện như: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ, ở ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông) và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.