Quy định mới về mức án cao nhất dành cho 4 tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong Bộ luật hình sự 2015.

Từ ngày 1/1/2018, mức án cao nhất cho các tội về ma túy được quy định trong Bộ luật hình sự 2015 như sau:

  1. Tàng trữ trái phép chất ma túy: Chung thân (Điều 249) (BLHS 1999 là Tử hình);
  2. Vận chuyển trái phép chất ma túy: Chung thân (Điều 250) (BLHS 1999 là Tử hình);
  3. Mua bán trái phép chất ma túy: Tử hình (Điều 251) (BLHS 1999 là Tử hình);
  4. Chiếm đoạt chất ma túy: Chung thân (Điều 252) (BLHS 1999 là Tử hình).

Khôi Minh