Cô Nguyễn Thị Huệ – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Cái Tắc mới đề cập tới thông tin, từ năm 2011 đến năm 2017, nhà trường hiện đang nợ bảo hiểm xã hội đến 530 triệu đồng.

Ngày 2/3, ông Trần Quang Khang – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang xác nhận, trường THPT Cái Tắc vẫn nợ bảo hiểm xã hội 530 triệu đồng, giống phụ huynh đã phản ánh.

Về nguyên nhân của nợ bảo hiểm số tiền lớn như vậy, ông Khang giải thích do có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan.

Nguyên nhân khách quan, cụ thể là khi giáo viên tới thời điểm được nâng lương (ví dụ là tháng 10) mà chưa được cập nhật ngay với bảo hiểm (tới tháng 6 năm sau mới cập nhật).

Trước đó, một số phụ huynh của trường THPT Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phản ánh việc nhà trường nợ bảo hiểm xã hội.

Tại phiên họp hội đồng nhà trường ngày 9/2, cô Nguyễn Thị Huệ – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Cái Tắc mới đề cập tới thông tin, từ năm 2011 đến năm 2017, nhà trường hiện đang nợ bảo hiểm xã hội đến 530 triệu đồng.

Cũng tại cuộc họp này, cô Huệ nói, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang chỉ đạo nhà trường phải dùng kinh phí hoạt động các năm về sau để trả nợ phần này.

UBND tỉnh Hậu Giang đã họp vài lần về vấn đề này, đưa ra chủ trương sẽ cho trường thanh toán nợ gốc, còn lãi thì tổng hợp lại, báo cáo tỉnh sau.

Hiện, tỉnh vẫn đang tiến hành họp, rà soát lại, rồi chờ UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Minh Tú