Tính đến lúc này, trường ĐH Bách khoa TP. HCM là cơ sở giáo dục đầu tiên của Việt Nam đạt cùng lúc 2 chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế uy tín là AUN – QA và HCERES.

Chiều 22/1, Đại học Quốc gia TP. HCM phối hợp với Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA (tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á) cấp cơ sở giáo dục cho trường ĐH Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM.

Thời gian được công nhận từ tháng 10/2017 – 10/2022. Đây là trường thứ 2 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục (sau trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Với kết quả này, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM là trường duy nhất Việt Nam cùng lúc đạt 2 chuẩn kiểm định uy tín của khu vực và quốc tế gồm AUN-QA và HCERES (tiêu chuẩn của Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp).

Bà Nantana Gajaseni (thứ 3 từ trái sang), quyền Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao chứng nhận đạt chuẩn cho trường ĐH Bách khoa TP. HCM.

Tiêu chuẩn của AUN đánh giá mức độ đạt chuẩn của một cơ sở giáo dục sẽ dựa trên nhiều hoạt động, gồm: Lãnh đạo và quản lý, Quản lý chiến lược, Thiết kế và rà soát chương trình đào tạo, Quản lý nghiên cứu khoa học, Các hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học, Kết nối và phục vụ cộng đồng.

Chiều 22/1, AUN cũng trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 9 chương trình thuộc các trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP. HCM.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã có ban hành bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường ĐH và thường xuyên cập nhật nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế và khu vực, nhất là các tiêu chuẩn của AUN-QA.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, được chia thành 4 nhóm, gồm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược; đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống; đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng và kết quả.

Trong đó, các chức năng chính của một trường đại học gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn AUN-QA, tất cả các nhóm tiêu chuẩn phải đạt từ 4 điểm (thang 7) trở lên.

Khôi Minh