Nghị định mới bổ sung thêm trẻ mẫu giáo 5 tuổi có điều kiện khó khăn được miễn học phí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, theo VnExpress.

Theo đó, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là:

Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định trên làm Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định ở trên được thực hiện từ năm học 2018 – 2019 (từ ngày 1/9/2018).

Theo Dân Trí, nghị định 145 có hiệu lực kể từ ngày 1/12. Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi được thực hiện từ năm học 2018-2019 (từ ngày 1/9/2018).

Theo dự thảo Luật Giáo dục dự kiến thông qua vào kỳ họp đầu năm 2019, học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học sinh THCS sẽ được miễn học phí. Hiện chỉ học sinh tiểu học được hưởng chính sách này.

Minh Tú (tổng hợp)