Cha mẹ em đã ly hôn từ năm 2012 và mẹ là người trực tiếp nuôi dưỡng ba đứa con chung, trong đó có em. Nay em muốn đổi sang họ mẹ có được không và thủ tục gồm những gì? (Ngọc Linh – Phú Thọ)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư Tp.HCM cho biết khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch quy định phạm vi thay đổi hộ tịch, trong đó có thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, theo Pháp luật Tp.HCM.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: “Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ chín tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó”.

Vì vậy, trong trường hợp này, người con mới chỉ 10 tuổi không thể một mình yêu cầu đổi tên sang họ của mẹ được.

Theo luật sư Phạm Văn Phất, Văn phòng luật sư An Phát Phạm (Hà Nội), các trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan chức năng công nhận việc thay đổi họ tên bao gồm:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Đồng thời, việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Ánh Tuyết