Kể từ ngày 15/4/2020, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn cho người lao động hoặc trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Đây là những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Nghị định này, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động. Mức phạt phụ thuộc vào số lao động bị vi phạm. Chi tết:

  Số lao động bị chậm trả lương Mức phạt
1 1 – 10 người 05 – 10 triệu đồng
2 11 – 50 người 10 – 20 triệu đồng
3 51 – 100 người 20 – 30 triệu đồng
4 101 – 300 người 30 – 40 triệu đồng
5 301 người trở lên 40 – 50 triệu đồng

Mức phạt này áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt được nhân đôi. Như vậy, người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với hành vi:

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo học nghề;

Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

Không trả hoặc trả không đủ lương làm thêm giờ, lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định

Trả lương không đúng quy định khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.