Nhiều quận nội thành tại Tp.HCM đang đưa ra những quy định nhằm rà soát kỹ hộ khẩu kể cả thường trú và tạm trú nhằm “siết” tuyển sinh đầu cấp trái tuyến.  

Chạy hộ khẩu KT3 để giúp con vào trường điểm

Việc tuyển sinh đầu cấp tại Tp.HCM chủ yếu theo hình thức phân tuyến từng địa bàn, trừ một số trường THCS là trường tiên tiến sẽ có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Việc tuyển sinh sẽ căn cứ theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3 của học sinh. Bởi vậy, nhiều phụ huynh đang tìm cách hạy hộ khẩu KT3 cho con để lọt được vào các trường điểm, theo Người Lao Động.

Nguyên trưởng phòng GD-ĐT một quận cho biết, cứ vào mùa tuyển sinh đầu cấp, số học sinh mới nhập hộ khẩu hoặc KT3 vào quận lại tăng đột biến. Một số hội đồng thi còn phát hiện hàng chục thí sinh có cùng hộ khẩu để vào một trường tiểu học điểm trong quận.

“Với những trường hợp hộ khẩu tập thể, hội đồng tuyển sinh buộc phải nhờ cơ quan chức năng xác minh và đối chiếu, yêu cầu phải có quan hệ huyết thống với chủ hộ mới được chấp nhận”, người này cho biết.

Để tránh tình trạng phụ huynh chạy vào trường điểm như những năm trước, nhiều quận, huyện tại Tp.HCM sẽ kiểm tra kỹ hộ khẩu hoặc tạm trú hợp lệ.

Siết tuyển sinh trái tuyến

Nhiều quận trên địa bàn đưa ra những quy định trong việc tuyển sinh như: Quận tự phân bổ học sinh theo từng phường, không nhận học sinh ngoài quận… nhằm hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến.

Quận Tân Phú, thậm chí còn đưa ra quy định tuyển sinh riêng, hoàn toàn khác với các phường, huyện khác của Tp. Căn cứ vào số liệu điều tra trẻ chuẩn bị vào lớp 1 do UBND phường báo cáo, Phòng GD-ĐT quận Tân Phú sẽ phân bổ số lượng trẻ vào trường tiểu học.

Việc phân bổ này thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên nhận trẻ có hộ khẩu trong phường, một lượng trẻ sẽ được phân bổ vào trường tiểu học ở phường lân cận. Nguyên tắc phân bổ sẽ xét trên địa bàn cư trú của học sinh và đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả trẻ trong độ tuổi, theo Tuổi Trẻ.

UBND quận 3 thì quy định, các trường tiểu học phải thực hiện nghĩa vụ nhận trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 có hộ khẩu quận 3 đã được phân tuyến; không được từ chối với bất kỳ lý do gì. Theo đó, việc tuyển sinh vào lớp 1 tại quận 3 quy định: nhận 100% trẻ trong tuyến, không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận.

Đối với lớp 6, ưu tiên tuyển sinh tất cả học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận 3 trong độ tuổi (11 tuổi, theo giấy khai sinh hợp lệ) được công nhận và hạn chế tối đa việc tiếp nhận học sinh có hộ khẩu ngoài quận 3, theo Người lao động.

Mục đích các quận đưa ra quy định nêu trên nhằm siết chặt việc tuyển sinh trái tuyến.

Như Quỳnh