Sở GD&ĐT Tp.HCM yêu cầu các trường học không cho tư vấn du học, giới thiệu chương trình học bổng trực tiếp tới học sinh trong khuôn viên nhà trường.

Sáng 28/5, văn bản về quy định tiếp khách nước ngoài và hoạt động quảng cáo, tư vấn du học trong trường học được Sở GD&ĐT TP. HCM gửi tới các trường, theo Dân Trí.

Theo đó, các trường không tiếp đoàn đến tư vấn du học, giới thiệu chương trình học bổng trực tiếp cho học sinh. Không cho phép thực hiện các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường.

Các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài trợ phải được Sở thông qua. Việc tiếp đoàn phải sắp xếp hợp lý, không làm ảnh hưởng đến chương trình học và thời gian tổ chức các kỳ thi, ngày nghỉ lễ, thời gian hè.

Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định này, theo Tuổi Trẻ.

Năm 2014, các trường tại Tp.HCM đã có quy định về việc tiếp khách nước ngoài và những hoạt động quảng cáo, tư vấn du học trong nhà trường. Tuy nhiên, thực tế tình trạng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong nhà trường vẫn xảy ra.

Thế Tam