Thời điểm dự kiến áp dụng là từ ngày 1/9/2015.

UBND TP.HCM mới đây đã trình HĐND TP xem xét thông qua phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở TP (gọi chung là đăng ký xe).

Trong đó, UBND TP đề xuất tăng mức lệ phí đăng ký đối với nhiều loại xe ô tô khác nhau. Đáng chú ý là nhóm xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có mức lệ phí đăng ký đề xuất tăng cao nhất, tăng từ 2 triệu đồng (mức đang áp dụng) lên 11 triệu đồng/lần/xe.

Lệ phí đăng ký các loại xe được đề xuất mới so với mức đang áp dụng:

(Đơn vị tính : đồng/lần/xe)

Số TT Chỉ tiêu Mức đang áp dụng Mức đề xuất
1 Ô tô; trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này 150.000 150.000
2 Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 2.000.000 11.000.000
3 Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ moóc 100.000 150.000
4 Xe máy (tính theo giá lệ phí trước bạ)
a Trị giá từ 15.000.000đ trở xuống 500.000 750.000
b Trị giá trên 15.000.000đ đến 40.000.000đ 1.000.000 1.500.000
c Trị giá trên 40.000.000đ 2.000.000 3.000.000

Trừ xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách vẫn giữ nguyên mức 150.000 đồng/lần/xe, còn lệ phí đăng ký của các loại xe đề xuất, bao gồm xe ô tô và xe máy, đều tăng.

Theo giải trình vừa đưa ra của UBND TP, các mức phí đề xuất tăng nói trên được tính theo giá trị trung bình giữa mức thu cao nhất và mức thu thấp nhất (khu vực I – TP.HCM và Hà Nội) quy định tại thông tư 127 (năm 2013) của Bộ Tài chính; riêng đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng được áp dụng mức thu thấp nhất để khuyến khích gia tăng loại xe này; và việc thu lệ phí đăng ký xe phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá mức thu tối đa được quy định tại thông tư 127 của Bộ Tài chính.

Về lý do đưa ra đề xuất tăng lệ phí đăng ký xe, UBND TP cho biết, điều này nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân TP, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách để trang trải các khoản chi phí có liên quan và góp phần giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân, nhưng có khuyến khích đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Mức đề xuất lệ phí đăng ký xe mới nói trên áp dụng theo dự thảo phương án lệ phí cấp mới giấy đăng ký và biển số xe tại TP.HCM do công an TP.HCM đề xuất vào tháng 3.

Theo công an TP.HCM, số lượng ô tô đăng ký mới chỉ chiếm 10% tổng số phương tiện đăng ký và 10% số tiền thu về cho ngân sách. Ngoài ra, đối tượng chịu ảnh hưởng của việc đề xuất tăng lệ phí là xe máy có giá trị từ 15 đến 40 triệu đồng (chiếm khoảng 80% số lượng phương tiện cơ giới đăng ký mới là 80% số tiền thu cho ngân sách).

“Loại phương tiện này có giá trị tương đối cao, trung bình trên 300 triệu đồng một chiếc nên thu phí đăng ký mới với mức 11 triệu đồng/chiếc không ảnh hưởng lớn đến đối tượng này”, công an TP nêu trong bản đề xuất vào tháng 3.

Phan A tổng hợp