Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM phản ánh tới Sở Giao thông Vận tải, UBND TP HCM về những bất cập liên quan đến việc thu phí của nhiều trạm BOT giao thông trên địa bàn TP.

Hiệp hội cho biết, nhiều trạm BOT không bán vé tháng mà chỉ bán theo lượt hoặc chỉ bán vé tháng trong một số ngày nhất định. Ở một số trạm BOT, đơn vị thu vé còn “sáng tạo” ra kiểu bán “lạ đời” với giá trị sử dụng từ ngày mua đến cuối tháng (như mua ngày 10 thì chỉ tính đến ngày 30, sử dụng của vé chỉ được 20 ngày, trong khi giá trị ghi trên vé vẫn là 30 ngày).

Có 4 trạm BOT tại TP HCM có khả năng “sáng tạo cao” bị Hiệp hội Vận tải này “vạch tên”, đó là: trạm Chợ Đệm Tân Túc (huyện Bình Chánh), trạm xa lộ Hà Nội (quận 9), trạm Phú Mỹ (quận 2) và trạm Nguyễn Văn Linh (quận 7). Theo Hiệp hội vận tải hàng hóa (HHVTHH) TP HCM, đây là vấn đề bất cập ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vận tải.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở GTVT đã tiến hành rà soát một số trạm BOT. Kết quả phát hiện, tại trạm thu xa lộ Hà Nội và Phú Mỹ phát hành vé tháng có giá trị sử dụng từ ngày 1 đến cuối tháng. Tại trạm BOT Nguyễn Văn Linh, vé tháng có giá trị sử dụng đến ngày 5 của tháng sau.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, vé tháng được phát hành thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có giá trị sử dụng và được in sẵn mệnh giá theo mức thu tháng quy định tương ứng với từng phương tiện. Thời hạn cụ thể ghi trên vé kể từ ngày có giá trị sử dụng vé đến ngày kết thúc theo thời hạn ghi trên vé.

Sở GTVT TP HCM cho biết, đã đề nghị các trạm thu phí trên nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện việc bán vé lượt, vé ngày đúng theo quy định hiện hành.

Hoàng Mai (TH)