Theo đề xuất của Sở GTVT TP. HCM tới UBND Tp, mức giá đỗ xe mới vẫn được áp dụng từ ngày 1/6 nhưng sẽ thực hiện theo hình thức thủ công, việc thu phí bằng công nghệ mới với mức giá mới sẽ áp dụng từ 1/8.

Từ ngày 1/6, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tp.HCM áp dụng mức thu phí mới trên 35 tuyến đường theo hình thức thủ công, thu lũy tiến theo giờ với mức 20.000-30.000 đồng/xe cho giờ đầu tiên. Những xe đậu tới 5 giờ, mức phí có thể lên tới 170.000 đồng/xe.

Sở GTVT đề xuất lùi ngày thu phí bằng công nghệ vì UBND thành phố chưa ban hành kế hoạch triển khai, sau khi HĐND đã có nghị quyết.

Do đó, Sở GTVT chưa thể áp dụng công nghệ trong thu phí như: ký hợp hợp đồng với đối tác đầu tư mua sắm, vận hành thiết bị; làm việc với các công ty viễn thông về chi phí nhắn tin, tỉ lệ chi trả cho các đơn vị…

Trước đó, ngày 16/3, HĐND TP. HCM ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô trên địa bàn.

Hiện, TP. HCM thu mức phí đậu ô tô tạm ở lòng đường là 5.000 đồng/lượt được xem là quá thấp trong tình trạng khan hiếm bến bãi.

Khôi Minh