Dự kiến vào tháng 11/2016, UBND THP HCM chủ trương hoàn tất việc lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố.

Xe vận chuyển rác sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Xe vận chuyển rác sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa

Đó là nội dung chỉ đạo đáng chú ý của UBND TP liên quan đến đề án đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các nội dung liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc; UBND các quận/huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận/huyện và Hợp tác xã vận tải Công nông lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Kinh phí lắp đặt do Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận/huyện và Hợp tác xã vận tải Công nông chi trả.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát lộ trình vận chuyển trực tuyến từ thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị và hoàn thành việc tổ chức, thuê tư vấn xây dựng trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin tập trung từ các đơn vị trong quý II năm 2017.

Đấu thầu cung ứng dịch vụ liên quan đến rác

UBND TP đồng ý chủ trương tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ đối với công tác: quét thu gom chất thải rắn trên đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm hẹn về trạm trung chuyển, nhà máy xử lý và từ trạm trung chuyển về nhà máy xử lý.

Trong đó, ưu tiên triển khai đấu thầu trong năm 2017 các quận huyện đã được phân cấp quản lý công tác quét, thu gom chất thải rắn đường phố và thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Riêng trên địa bàn quận 1, do tính chất đặc thù, UBND TP chưa xem xét triển khai công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn này.

Mai Mai (TH)

Xem thêm