Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến năm học 2018-2019, toàn thành phố tăng 60.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT ở các quận ngoại thành do lượng người nhập cư tăng.

Cụ thể, mỗi bậc học tăng từ 8.000 đến khoảng 20.000 học sinh. Trong đó, tiểu học và THPT là bậc học có tỷ lệ tăng cao, trung bình hơn 20.000 học sinh, theo Hà Nội mới.

Số lượng học sinh tăng chủ yếu tại các quận, huyện ngoại thành như: Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp do tại các địa phương này có số lượng người nhập cư tăng. Riêng các quận nội thành thì vẫn giữ ổn định.

Do vậy, việc thi tuyển vào lớp 10 năm nay, dự đoán mức độ cạnh tranh trong tuyển sinh sẽ tăng cao hơn so với năm trước.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, số lượng học sinh lớp 6 hiện tại và số học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 trong năm học 2018-2019 xấp xỉ 8.000 học sinh. Hiện số học sinh đang học lớp 6 là 108.100 học sinh, còn lớp 5 là 115.848 học sinh.

Ánh Tuyết