Để thi công cầu Thủ Thiêm 2, có 258 cây xanh sẽ bị chặt hạ hoặc di dời.

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 1

Sở Giao thông Vận tải cho biết, số cây xanh bị đốn hạ sẽ được thu hồi để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc. Tổng cộng TP. HCM sẽ di dời 115 cây và đốn hạ 143 cây để phục vụ xây dựng công trình này.

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 2

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 3

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 4

Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ cho công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

(Ảnh: VTV24)

Ánh Tuyết