Vào chiều 11/6, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn tuyển sinh bằng hình thức thi kiểm tra năng lực diễn ra ngày 26 và 27/5 vừa qua.

Điều kiện xét trúng tuyển theo kết quả kỳ kiểm tra năng lực của trường là thí sinh có tổng điểm 2 môn thi (01 môn bắt buộc và 01 môn tự chọn) ≥120 điểm, Dân Trí đưa tin.

Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi không nhân hệ số (điểm thi theo thang điểm 100) cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng. Điểm ưu tiên được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với từng mức điểm, sau đó quy đổi về thang điểm 100.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Theo đó, thí sinh được xếp thứ tự theo tổng điểm xét tuyển, từ cao xuống thấp và sẽ được chọn trúng tuyển cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Điều kiện phụ để xét tuyển: Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và khi chỉ tiêu đã hết thì Hội đồng Tuyển sinh sẽ xem xét tiêu chí phụ là điểm môn Toán, nếu vẫn tiếp tục có điểm môn Toán bằng nhau thì sẽ xem xét đến quá trình học phổ thông

Thanh Thanh