Văn phòng thành ủy tại Sài Gòn vừa ra văn bản cho phép được dạy thêm nếu như học sinh tự nguyện.

Trong văn bản cũng khẳng định “chủ trương chấm dứt dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay là đúng đắn”. Tuy nhiên để thực hiện được việc này cần có lộ trình và cách làm phù hợp. Hiện nay, nội dung và chương trình giáo dục còn chậm đổi mới, phương pháp thi cử còn thiên về kiểm tra kiến thức thì một bộ phận học sinh, phụ huynh vẫn có nhu cầu học thêm.

Vì thế tạm thời các trường vẫn được phép dạy thêm nhưng phải dựa trên sự tự nguyện đồng ý của học sinh. Danh sách lớp học thêm và nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng nhà trường quyết định.

Các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Nhà trường cũng phải tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên, phân bổ hợp lý thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh. Trường phải quan tâm chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi (bằng ngân sách của thành phố).

UBND TP cần lo thu nhập cũng như điều kiện nhà ở cho giáo viên. Về lâu dài thành phố sẽ sẽ tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm để biên soạn lại sách giáo khoa nhằm giảm tải áp lực cho học sinh.

Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP nhanh chóng xây dựng lộ trình chấm dứt việc dạy thêm tiêu cực.

Văn Nhanh

Xem thêm:

 

Từ Khóa: