Đại diện Sở Y Tế TP.HCM cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ các bác sĩ khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ của bệnh nhân, thuận tiện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ ngày 8/2, tất cả bệnh viện trên địa bàn TP.HCM được Sở Y tế cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập để triển khai khai báo y tế điện tử, thay vì khai báo thủ công bằng giấy hoặc các phần mềm riêng lẻ như trước đây.

Theo Sở Y tế TP, với 80% bệnh nhân nhiễm Covid-19 không có triệu chứng trong đợt bùng phát dịch lần này, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ các bác sĩ khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ của bệnh nhân, thuận tiện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện hướng dẫn mẫu cho người cho người dân. Người khai báo có thể trên điện thoại thông minh qua QR code hoặc khai báo qua địa chỉ https://kbyt.khambenh.gov.vn.

Theo VnExpess, đến sáng 9/2, 116 bệnh viện TP.HCM đã triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử hoàn toàn hoặc một phần. Ngày đầu tiên chính thức triển khai, Sở Y tế đã nhận được dữ liệu khai báo y tế của 26.500 lượt, với 848 trường hợp cần được khám sàng lọc.

Một số bệnh viện đã khai báo điện tử hoàn toàn có số lượt khai báo y tế khá cao. Như, Bệnh viện Xuyên Á: 2.040 lượt với 24 trường hợp cần khám sàng lọc; Từ Dũ: 2.425 lượt với 33 sàng lọc; Nhi Đồng 2: 1.387 lượt với 33 sàng lọc; Ung bướu: 1.191 lượt với 12 sàng lọc; Nhân dân Gia Định: 979 lượt với 36 sàng lọc…