Sinh viên ngành sư phạm sẽ không được miễn học phí mà đổi thành hình thức tín dụng sư phạm khi được đào tạo tại trường.

Theo Tuổi Trẻ, dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi theo hướng không miễn học phí đối với học viên sư phạm và thay bằng chính sách vay tín dụng trả sau.

Cụ thể, sinh viên sư phạm sẽ vay tín dụng để đóng học, chi trả sinh hoạt phí trong suốt thời gian theo học. Ngoài ra, sinh viên vẫn hưởng các chính sách học bổng, chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lý giải, sửa đổi lần này thực hiện đúng quan điểm ưu tiên đối tượng làm việc trong ngành giáo dục khi cử nhân sư phạm ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành gây lãng phí ngân sách.

Tuy nhiên, để áp dụng thực tiễn vẫn cần nghiên cứu cách thức thực hiện, bổ sung quy định liên quan; quy hoạch cơ sở đào tạo và nhân lực làm căn cứ để đầu tư đúng và đủ, bảo đảm bảo vệ quyền lợi cho người học và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Theo Người Lao Động, qua lấy ý kiến, đa số thành viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tán thành với đề xuất thay thế.

Ngoài việc sửa đổi quy định miễn giảm học phí, Luật Giáo dục sửa đổi cũng đề cập đến thay đổi chế độ học cử tuyển, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm và chất lượng, trình độ chuyên môn.

Thúy Quỳnh