Người dùng ở TP. Đà Nẵng cần tra cứu thông tin về lộ trình xe buýt chỉ cần nhắn SMS hoặc truy cập miễn phí trên ứng dụng Zalo.

Ngày 29/11, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (1022) đưa vào sử dụng tiện ích Tra cứu hành trình xe buýt qua tin nhắn SMS hoặc Zalo, theo Zing.

Người đi xe buýt cung cấp địa chỉ của điểm đi và điểm đến, hệ thống tự động sẽ trả lời thông tin về trạm lên, các tuyến xe cần đi và trạm xuống với thời gian, lộ trình di chuyển tối ưu nhất cho người dùng có thể chủ động đón xe.

Cú pháp tra cứu bằng tin nhắn (Ảnh Trung tâm 1022).

Đối với tra cứu bằng SMS, người dùng muốn tìm lộ trình xe buýt soạn cú pháp: BUS DIEM_DI, DIEM_DEN gửi tổng đài 8188. Điểm đi và điểm đến là địa chỉ nhà, tên đường cần tìm hoặc các địa điểm công cộng…

Để tìm thông tin xe buýt sắp đến trạm, nhập theo 1 trong 2 cú pháp: Cú pháp 1: MT {dấu cách} MÃ_TRẠM; Cú pháp 2: ĐỊA_CHỈ (theo cấu trúc {SỐ NHÀ} {TÊN ĐƯỜNG}).

Tra cứu hành trình qua Zalo chỉ cần mở ứng dụng Tổng đài 1022 Đà Nẵng chọn “Tra cứu” và chức năng “Lộ trình xe buýt” hoặc “Xe buýt sắp đến trạm”.

Người dùng muốn tìm lộ trình xe buýt, nhập điểm đi và điểm đến theo cú pháp: ĐIỂM_ĐI {dấu phẩy} ĐIỂM_ĐẾN. Điểm đi và điểm đến là địa chỉ nhà, tên đường cần tìm hoặc các địa điểm…

Tìm thông tin xe buýt sắp đến trạm, nhập mã trạm hoặc địa chỉ của trạm theo một trong hai cú pháp: MT {dấu cách} MÃ_TRẠM; cú pháp 2: ĐỊA_CHỈ (theo cấu trúc {SỐ NHÀ} {TÊN ĐƯỜNG}).

Tin nhắn SMS tìm lộ trình xe buýt sẽ có cước phí 1.500 đồng/SMS và miễn phí qua ứng dụng Zalo.

 Hoàng Minh