Thủy điện Đak Mi thông cáo xả lũ qua tràn của hồ thủy điện Đak Mi 4 về sông Vu Gia và sông Thu Bồn với lưu lượng 102-345 m3/s.

Ngày 13/11, báo Zing thông tin, Công ty CP Thủy điện Đak Mi vừa phát đi thông cáo về vận hành xả lũ cho các đơn vị, địa phương ở hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam và TP. Đà Nẵng).

Theo đó, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 11/11 cao nhất là 1.049 m3/s, công ty đã vận hành xả nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng tối đa là 102,4 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia với lưu lượng cao nhất là 345,45 m3/s.

Từ 4h đến 16h ngày 12/11, hồ thủy điện Đak Mi 4 xả nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng 102 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia là 126 m3/s. 

Hồ thủy điện Đak Mi 4 xả lũ qua đập Đak Mi 4A về sông Vu Gia.

Từ 16h đến 22h cùng ngày, xả lũ nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng 102 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia là 63 m/s.

Do thủy điện Đak Mi 4 xả lũ nên mực nước trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa tăng từ 3,27 m (lúc 19h ngày 11/11) lên 5,53 m (lúc 7h sáng 12/11).

Theo tờ Wikipedia, thủy điện Đăk Mi 4 là nhóm các công trình thủy điện xây dựng trên dòng Đăk Mi tại vùng đất xã Phước Hiệp huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thủy điện Đăk Mi 4, có tổng công suất lắp máy 190 MW với 4 tổ máy, dự án ban đầu gồm 4A và 4B mỗi trạm 2 tổ máy, khởi công tháng 04/2007, hoàn thành tháng 05/2012.

Sau đó thủy điện Đăk Mi 4C công suất 18 MW với 2 tổ máy được xây dựng bổ sung, nâng tổng công suất lắp máy 208 MW.