Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất cho một cá nhân là 950 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại Hải Dương.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay đã có 40/62 tỉnh thành gửi báo cáo về tình hình lương năm 2019, thưởng Tết năm 2020, với tổng số 24.907 doanh nghiệp, đang sử dụng hơn 3,1 triệu lao động (chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương cả nước). 

Khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng, mức thưởng bình quân 1 tháng lương, tương đương 6,71 triệu đồng/người, tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Trong đó, mức thưởng trung bình mỗi người tại khối công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước là 6,12 triệu đồng, bằng năm trước; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,53 triệu đồng, tăng 10%; doanh nghiệp dân doanh 6,27 triệu đồng, tăng 0,5%; doanh nghiệp FDI 6,91 triệu đồng, tăng 11%.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, mức thưởng cao nhất là 3,5 tỷ đồng cho một cá nhân tại doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM. Dịp này, khoảng 85% doanh nghiệp có mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73% so với thưởng Tết dương năm trước.

Mức thưởng Tết Dương lịch bằng 73% so với năm 2019 là do năm nay hai Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên doanh nghiệp tập trung thưởng dịp Tết Nguyên đán với mức tăng 7,2% so với năm 2019.

Đại diện Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cho biết, doanh nghiệp có tiền thưởng Tết cao tập trung vào ngành nghề có nhiều lợi thế như ngân hàng, kiểm toán, điện tử…; còn những doanh nghiệp thưởng khoảng 100.000 đồng thường là ngành gia công, chế biến.