Hỏi: Vừa qua khi tham gia giao thông, tôi chạy xe quá tốc độ quy định và bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính. Nhưng sau đó, tôi làm mất biên bản xử phạt. Vậy xin hỏi, tôi phải làm thế nào để nộp phạt và lấy lại được giấy phép lái xe? (Quang Hải, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BCA về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, với trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt và lấy lại giấy phép lái xe thì phải viết một đơn cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và nói rõ ngày, giờ bị mất biên bản để công an xác nhận.

Sau đó, người vi phạm mang bản cam đoan này đến nơi CSGT lập biên bản vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ làm thủ tục giải quyết vi phạm, đồng thời trả lại giấy tờ cho người vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, nếu bạn đi nộp phạt quá thời hạn theo quy định thì số tiền nộp phạt sẽ được quy định tại điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

– Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền cho người có thẩm quyền xử phạt. Người này có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

– Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ đã thu tiền cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Minh Tú (Tổng hợp)