Hỏi: Tôi là người Việt Nam có con gái 13 tháng tuổi quốc tịch Thái Lan. Chúng tôi đang sinh sống tại TP. HCM (có sổ tạm trú). Vậy con gái tôi có được tham gia BHYT không? Thủ tục gồm những gì? (Trâm Anh, TP. HCM) 

Trả lời:

Điều 1 Luật BHYT năm 2014 quy định, luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT. Do đó, con bạn có thể tham gia BHYT ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điều 12 Luật này có nêu các đối tượng đóng BHYT bao gồm:

  • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
  • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.
  • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
  • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
  • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Như vậy, nếu con bạn không thuộc 4 trường hợp đầu, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể mua BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Theo thông tin bạn cung cấp, con gái dưới 2 tuổi, quốc tịch Thái Lan, có sổ tạm trú tại TP. HCM, bạn có thể tới cơ quan BHXH tại xã/phường/thị trấn nơi cư trú hoặc đại lý bán BHXH để mua BHYT tự nguyện.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  1. Giấy tạm trú của người muốn mua BHYT.
  2. Tờ khai đề nghị mua BHYT tự nguyện (theo mẫu).
  3. Lệ phí.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, con bạn sẽ được cấp thẻ BHYT.

Hoa Liên (Tổng hợp)