Ngày 22/5, Bộ trưởng GD&ĐT đã thu hồi đề án đổi mới thi THPT quốc gia mà Bộ này vừa ban hành với tổng kinh phí thực hiện 749 tỷ để tiếp tục hoàn thiện.

Cụ thể, ngày 22/5, Bộ GD&ĐT đã phản hồi về đề án “Đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020”, theo Zing.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, sau khi xem xét lại đề án thì nội dung về tài chính được tính toán tích hợp từ nhiều nguồn liên quan, có sự trùng lặp, một số nội dung thiếu khả thi; một số khoản mục là chi phí gián tiếp chứ không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi.

Do vậy, Bộ trưởng yêu cầu thu hồi Đề án để tiếp tục hoàn thiện

Theo đề án đổi mới thi, tổng kinh phí thực hiện là hơn 749 tỷ đồng, trong đó, năm 2018 chi hơn 344 tỷ đồng, năm 2019 hơn 203 tỷ đồng và năm 2020 hơn 201 tỷ đồng.

Ngân sách dành cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa là hơn 266 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018 dự kiến đầu tư hơn 84,7 tỷ đồng để biên tập 126.000 câu hỏi thô.

Bộ GD&ĐT thu hồi đề án 749 tỷ đồng cho đổi mới thi cử. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Tiền Phong, kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức thi và tuyển sinh, xây dựng và đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng trung tâm tổ chức thi vệ tinh quốc gia với tổng kinh phí là 317 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2018 kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm là 153 tỷ đồng.

Về nội dung tài chính được các báo đề cập, Bộ GD&ĐT giải thích, con số hơn 749 tỷ đồng là khái toán cho 3 năm từ 2018-2020; Bộ phận soạn thảo đã đưa vào khái toán nhiều khoản kinh phí không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi THPT QG và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Ví dụ, kinh phí từ Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP), Chương trình Phát triển các trường sư phạm (ETEP). Cách khái toán này đã dẫn đến sự không thống nhất trong cách hiểu, cần phải nghiên cứu điều chỉnh cả nội dung và vấn đề tài chính khi soạn thảo Đề án.

“Bộ trưởng đã chỉ đạo bộ phận soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, dự án, đặc biệt là khi tính toán các nội dung về tài chính”, Bộ GD&ĐT thông tin.

Thế Tam