Hỏi: Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên tôi dự định thỏa thuận với công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thấp hơn mức hiện tại. Vậy yêu cầu này của tôi có được chấp thuận hay không? (Xuân Trường, Hà Nội).

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 3 và 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: BHXH bắt buộc là loại hình mà người lao động và sử dụng lao động phải tham gia. Mức đóng BHXH bắt buộc, thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động.

Theo Khoản 19 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP:

  • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000-1.000.000 với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.
  • Phạt tiền với mức 12%-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  • Chậm đóng BHXH bắt buộc, thất nghiệp.
  • Đóng BHXH bắt buộc, thất nghiệp không đúng mức quy định.
  • Đóng BHXH, thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia.

Như vậy, người lao động có trách nhiệm đóng BHXH đúng mức đóng theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp tham gia không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Thế Tam (Tổng hợp)