Khảo sát của Bộ Y tế cho thấy, có 99 thiết bị đang bị hỏng ở thời điểm kiểm tra, sử dụng kém hiệu quả hoặc đang sửa chữa.

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Bộ Y tế, qua khảo sát thiết bị y tế tại 8 tỉnh thành, có 99 thiết bị đang bị hỏng ở thời điểm kiểm tra, sử dụng kém hiệu quả hoặc đang sửa chữa. Có những thiết bị mua về đã 1 năm nhưng chưa đủ nhân lực để sử dụng, bệnh viện đang cải tạo, chưa có phòng để thiết bị, thậm chí không sử dụng trong suốt 3 năm do chưa có nhu cầu.

Tổng số thiết bị y tế theo bảng khảo sát này cho thấy tổng chi phí mua sắm (từ ngân sách, vốn ODA hoặc các dự án) là trên 140 tỷ đồng.

Báo Thanh niên dẫn lời một lãnh đạo của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết, thiết bị y tế không phải là mặt hàng quản lý giá, không phải kê khai giá như đã áp dụng với mặt hàng thuốc, nên vừa qua có hiện tượng thiết bị mua bán lòng vòng qua các công ty, giá bị đẩy lên cao và vẫn được thẩm định.

Hiện Bộ Y tế đang tập hợp các báo cáo mua sắm máy xét nghiệm của các đơn vị trực thuộc và các địa phương báo cáo về; dự kiến kết quả sẽ có trong 1-2 ngày tới.