Trong đợt thi tuyển giáo viên tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều bài thi tăng điểm sau khi phúc khảo được chấm thẩm định lần 3 bị giảm trên 10 điểm, có bài giảm đến 30 điểm. Trong đó, có một bài thi 62 điểm nhưng công bố 26 điểm.

Theo Lao Động, ngày 6/6, tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn thành việc chấm thẩm định 1.411 bài thi tuyển giáo viên của 10 hội đồng thi, sau khi được Sở Nội vụ rút bài thi về chấm lại lần 3. Kết quả sơ bộ cho thấy, danh sách thí sinh đỗ – trượt có sự biến đổi nhiều so với 2 lần chấm trước.

Sau khi thẩm định lần 3, nhiều bài thi được tăng điểm sau khi phúc khảo trước đó đã bị giảm từ 10-30 điểm. Tại Hội đồng thi huyện Bình Sơn, xảy ra trường hợp bài thi đạt 62 điểm nhưng được công bố là 26 điểm. So với điểm công bố, điểm thực tế của thí sinh này nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển.

Ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh yêu cầu những người này giải trình, làm rõ nguyên nhân và sẽ có trường hợp bị kỷ luật. Ngoài ra, một số bài thi sau phúc khảo tăng điểm vừa đủ “thoát liệt” để nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển cũng có “vấn đề”.

Theo Người Lao Động, trước đó, điểm bài thi phúc khảo ở một số Hội đồng thi tuyển giáo viên tại Quảng Ngãi xảy ra “biến động”. Nhiều thí sinh nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển lại trượt và ngược lại.

Thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi: Thí sinh 62 điểm nhưng công bố 26 điểm
Thống kê từ Sờ GD&ĐT Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Trí)

Trong đó, tại Hội đồng huyện Bình Sơn có 86 thí sinh xin phúc khảo thì 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh dự kiến trượt thành đỗ với mức tăng từ 10-14 điểm trong thang điểm 10, theo Báo Giáo dục Việt Nam

Để đảm bảo chất lượng và tránh tiêu cực trong công tác chấm thi, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ kiểm tra, chọn lọc 1.411 bài thi về tổ chức chấm lại lần 3.

Thúy Quỳnh