Lịch, thời gian biểu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vừa được công bố chính thức trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Công văn số 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/6/2015.

Trên cả nước, thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi thống nhất vào:

  • Buổi sáng: 07 giờ 45
  • Buổi chiều: 14 giờ 15

Thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian làm bài thi sẽ như sau:

Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với các môn tự luận, thời gian: 180’, thi vào các buổi sáng:

Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với các môn trắc nghiệm, thời gian: 90’ (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết), thi vào các buổi chiều:

Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Nguồn: CV số 753/KTKĐCLGD ngày 12/6/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Danh sách các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được phép mang vào phòng thi gồm:

  • Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus,  FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus;
  • VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II;
  • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus;
  • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
  • Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương.

Phan A