Những người thuộc 14 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí sẽ nhận trợ giúp mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

Ngày 6/2, Sở Tư pháp TP. HCM tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố. Một trong những điểm mới của luật sửa đổi là diện người được trợ giúp pháp lý đã bao quát và mở rộng hơn so với luật hiện hành, tăng lên 14 nhóm người, theo Pháp luật TP. HCM.

Cụ thể, Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018 quy định những nhóm người sau đây thuộc diện được trợ giúp pháp lý:

 • Người có công với cách mạng.
 • Người thuộc hộ nghèo.
 • Trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.
 • Người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 • Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
 • Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
  1. Người cao tuổi;
  2. Người khuyết tật;
  3. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
  4. Nạn nhân của hành vi mua bán người;
  5. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự;
  6. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
  7. Người nhiễm chất độc da cam/dioxin;
  8. Người nhiễm HIV/AIDS.

Các đối tượng trên sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Họ cũng có quyền lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, theo Tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, họ có quyền tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý; được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Khôi Minh (TH)