Vợ chồng tôi kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa có con nên chúng tôi quyết định nhận con nuôi. Nay vợ chồng tôi muốn thay đổi họ của bé theo họ của chồng tôi thì thủ tục cần những giấy tờ gì, thời gian giải quyết là bao lâu, phải nộp ở cơ quan nào để được giải quyết và lệ phí là bao nhiêu? (Mai Hoa, ở Đà Nẵng)

Khoản b Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định công dân được quyền: “Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi”.

Như vậy, yêu cầu thay đổi họ, tên cho con nuôi của chị là phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi 2010, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên cho con nuôi theo yêu cầu của cha mẹ nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Thay tên, đổi họ cho con nuôi phải làm những thủ tục gì?
Cha mẹ cần chuẩn bị hồ sơ và đảm bảo thực hiện các thủ tục. (Ảnh: Báo Người Đưa Tin)

Để thay đổi tên cho con, bố mẹ nuôi cần chuẩn bị hồ sơ và đảm bảo thực hiện các thủ tục.

Về hồ sơ :

– Tờ khai (theo mẫu);

– Giấy khai sinh của con nuôi;

– Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

– Các giấy tờ chứng minh nhân thân của bố, mẹ nuôi;

– Các giấy tờ khác liên quan làm căn cứ thay đổi hộ tịch.

Về cơ quan giải quyết :

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú hiện tại có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết trong trường hợp con nuôi chưa đủ 14 tuổi.

Về thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Về lệ phí:

Theo quy định tại mục b.1 khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC thì trường hợp cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi thì được miễn phí tiền lệ phí thực hiện.

Thúy Quỳnh