Chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, hộ chiếu, đăng ký xe là 5 loại giấy tờ sẽ được mã hoá, gắn chíp điện tử từ năm 2020.

(Infographics: Bá Đô – Tạ Lư/VnExpress).

Chuyển chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước

Từ ngày 1/1/2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân (chứng minh thư).

Thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển sang thẻ điện tử

Cũng từ 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Giấy phép lái xe đổi mẫu mới

Giấy phép lái xe sẽ có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe, dự kiến thực hiện vào tháng 6/2020

Hộ chiếu có gắn chip điện tử

Từ 1/7/2020, các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử, lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Chứng nhận đăng ký ô tô là thẻ nhựa, có mã QR

Dự kiến trong năm nay, chứng nhận đăng ký xe ô tô sẽ được thay thế bằng thẻ nhựa và có thêm mã QR code.

Có bắt buộc phải làm thẻ Căn cước công dân không?

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014, Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, không bắt buộc phải đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân.

Chỉ bắt buộc phải làm thẻ Căn cước công dân khi Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng (15 năm kể từ ngày cấp). Khi làm thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân hết hạn sẽ được cấp mới thẻ căn cước.

Trường hợp công dân có yêu cầu thì cũng được đổi sang thẻ Căn cước công dân.