Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt kế hoạch và ra Quyết định thanh tra môi trường các dự án có xả thải trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 8/2016.

Đối tượng thanh tra nhắm vào các công ty có mức xả thải 200 mét khối/ngày trở lên, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển, sông ngòi, và phạm vi thanh tra được thực hiện trên toàn quốc.

Danh sách các công ty được thanh tra sẽ được đưa ra khi thành lập đoàn thanh tra, và có thể được bổ sung trong quá trình thanh tra.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành Quyết định thành lập 3 đoàn thanh tra đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguồn xả nước thải từ 500 mét khối/ngày trở lên tại 23 tỉnh. Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo về Bộ chậm nhất là 15 ngày kể từ khi kết thúc. Dự kiến cuối tháng 10 sẽ kết thúc đợt thanh tra này.

Các quyết định thanh tra được đưa ra sau khi đã xảy ra vụ việc ô nhiễm môi trường chưa từng có do Công ty Formosa xả thải gây cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Ngoài ra, cá nuôi của người dân cũng liên tục chết do việc xả thải xuống các con sông, gây ô nhiễm môi trường.

Văn Nhanh

Xem thêm: