Để nâng trình độ chuẩn, Tỉnh Thanh Hóa vừa có kế hoạch chi hơn 14,2 tỷ đồng đào tạo nâng trình độ 667 giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS năm 2021.

Đối tượng tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021, đối với giáo viên Mầm non chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, nữ có ngày sinh từ 1/3/1970 đến 30/6/1973, nam có ngày sinh từ 1/10/1965 đến 31/5/1970.

Giáo viên Tiểu học chưa có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiểu học hoặc chưa có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên: Đối với giáo viên có trình độ Trung cấp (nữ có ngày sinh từ 1/11/1970 đến 30/6/1973, nam có ngày sinh từ 1/6/1966 đến 31/5/1970); đối với giáo viên có trình độ Cao đẳng (nữ có ngày sinh từ 1/3/1970 đến 30/6/1973, nam có ngày sinh từ 1/10/1965 đến 31/5/1970).

Giáo viên THCS chưa có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, nữ có ngày sinh từ 1/3/1970 đến 30/6/1973; nam có ngày sinh từ 1/10/1965 đến 31/5/1970.

Theo kế hoạch, có 677 giáo viên tham gia đào tạo trong năm 2021 theo từng cấp học, môn học. Trong đó Mầm non 102 người (đào tạo từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng).

Hình thức đào tạo là vừa làm vừa học. Cơ sở đào tạo giáo viên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc trúng đấu thầu theo quy định hiện hành.

Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo là hơn 14,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác.

Trứo đó 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Có thể bạn quan tâm:

Quảng Bình: Đã chuẩn bị lo hậu sự, chàng trai bất ngờ khỏi bệnh ung thư máu