Trong số 13 đoàn tàu, tới nay 9 đoàn đã có mặt ở Hà Nội, 4 đoàn đang trên đường về Việt Nam. Tuy nhiên, tiến độ toàn dự án chưa thể cải thiện một cách đột biến do vẫn còn vướng trong công tác lắp đặt các thiết bị ở ga.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, những vướng mắc về thủ tục từng có tại Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã được giải quyết và Bộ Tài chính đã gửi giấy đề nghị giải ngân sang Ngân hàng Eximbank Trung Quốc, việc còn lại là chờ.

Nếu trong tháng 12 không giải ngân được thì lại phải lùi thời gian chạy thử tàu và nếu không có tiền chi trả thì đơn vị phân phối không chuyển tiếp thiết bị về nước.

Trước đó, Tổng thầu Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9/2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11/2018.

Nguyên nhân chậm tiến độ vẫn do việc giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD liên tục gặp vướng mắc. Đến nay, dự án hoàn thành 95% khối lượng xây lắp, các thiết bị được chuyển về Việt Nam đạt 60%, công tác lắp đặt hoàn thành 40%. Trong những tháng tới, các nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu, điện tử, hoàn thiện xây lắp các nhà ga.

Hồi tháng 10, ông Đường Hồng – Giám đốc điều hành dự án, Tổng thầu Trung Quốc – nói, nếu dự án không gặp trở ngại thì đến 1/4/2018 sẽ vận hành thử tàu chính thức trên toàn tuyến; khai thác thương mại sau đó 6 tháng, tùy theo kết quả vận hành.

Tuy nhiên, do khó khăn về giải ngân vốn nên dự án không đạt được tiến độ đã đề ra và Tổng thầu đang nợ các nhà thầu Việt Nam hơn 600 tỷ đồng. Để đạt được tiến độ hiện nay, Tổng thầu Trung Quốc đã ứng vốn lưu động hơn 65 triệu USD để trả cho các nhà thầu.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD vào năm 2008. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD.

Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD.

Khôi Minh