Sau năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam với tốc độ chạy tàu từ 160 km/h-200 km/h. Tới năm 2040, tàu tốc độ cao có thể đạt tới tốc độ 350 km/h.

Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050: Giai đoạn từ 2020-2030, tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h-200 km/h), đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h trong tương lai…

Theo VnExpress, kế hoạch của ngành đường sắt từ 2050 sẽ bắt đầu khai thác tàu cao tốc đạt tới 350 km/h. Tuy nhiên, liên danh tư vấn TEDI-TRICC-TEDIS của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cho biết, đang nghiên cứu phương án rút ngắn thời điểm vận hành tàu tốc độ cao 350 km/h năm 2040, sớm hơn 10 năm.

Đại diện Tư vấn cho rằng, giai đoạn 2020-2030, Việt Nam sẽ vận hành tàu tốc độ 200 km/h để làm quen kỹ thuật công nghệ, tổ chức chạy tàu; khi nâng lên tốc độ đến 350km/h thì cần phải có hệ thống đi kèm về khai thác vận hành, nhân lực trình độ cao mới đảm bảo an toàn.

Ngoài xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao mới, ngành giao thông sẽ nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có. Trong đó, tuyến Bắc – Nam sẽ được ưu tiên hiện đại hóa để đạt tốc độ chạy tàu 80 km/h-90 km/h với tàu khách và 50 km/h-60 km/h với tàu hàng.

Như Quỳnh