TAND tối cao vừa có văn bản gửi Chánh án TAND các cấp, Chánh án TA quân sự các cấp và các đơn vị trực thuộc về việc xét xử các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, ngày 9/4 là thời hạn chót để TAND Tối cao báo cáo Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội về công tác xét xử các vụ án xâm hại tình dục.

Trước đó, ngày 1/4, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu TAND Tối cao tổ chức một cuộc họp đánh giá việc thực hiện của kiến nghị của Uỷ ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.

Trên cơ sở yêu cầu này, TAND Tối cao đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo gửi đến chánh án các toà cấp cao và TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các đơn vị này tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác xét xử các vụ án xâm hại tình dục (thời gian từ 1/10/2017 đến 28/2/2019).

Bên cạnh đó, theo phapluatnet, trong công văn hỏi tốc này, TAND Tối cao cũng chỉ đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng kết thực tiễn và giám đốc việc xét xử, sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều luật của BLHS 2015 quy định về xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hướng dẫn việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi…

Khôi Minh (tổng hợp)